Účetnictví a mzdy


Nabízíme:

Externí účetní služby včetně mzdové a personální agendy nezávislé na Vašem účetním systému. Zpracování mzdové a personální agendy u zákazníků, kteří využívají informační systém K2. Možnost okamžitého převzetí zpracování mezd. Naprogramování automatického převodního můstku mezi účetními systémy

Výhody externího zpracování účetnictví a mezd :
  • Úspora nákladů na mzdy, sociální a zdravotní pojištění a školení Vašich zaměstnanců
  • Odpovědnost je na naší straně naše společnost ručí za správnost a odpovídá za případné škody
  • Neexistuje problém s únikem informací
  • Neřešíte informační systém v případě, že nepoužíváte informační systém K2, zpracujeme mzdy na našem informačním systému, náklady s ním spojené jsou na naší straně
  • Online přístup – poskytujeme Vám on line přístup do informačního systému, ve kterém zpracováváme Vaše data
  • Zastupujeme Vás u všech státních institucí v rámci kontrol ( Finanční úřad, ĆSSZ, zdravotní pojišťovny)